Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEMYSŁ 4.0

Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Gorzów Wielkopolski, 26 kwietnia 2019 r.

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

PRZEMYSŁ 4.0
Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Odbędzie się ona 26 kwietnia 2019 roku w budynku Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 52, budynek 6, sala 301.

Serdecznie zapraszamy.

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizator


Lubuski Klaster Metalowy

Cel konferencji


Obecny etap rozwoju przemysłu, nazywany umownie „czwartą rewolucją przemysłową”, oznaczany nazwą „Przemysł 4.0” jest opisywany przez zbiór założeń dotyczących integracji inteligentnych systemów produkcyjnych, charakteryzujących się: zdolnością komunikowania systemów cybernetycznych i ludzi, globalną digitalizacją i wirtualizacją, z wykorzystaniem wielkiej liczby modeli obiektów i procesów, decentralizacją podejmowania decyzji, przetwarzaniem w czasie rzeczywistym oraz elastycznym dostosowywaniem inteligentnych fabryk do zmieniających się wymagań i preferencji odbiorców.

Draga do tego celu prowadzi poprzez upowszechnienie innowacji w każdym z tych obszarów rozwoju przemysłu. Innowacje mogą być indukowane badaniami naukowymi, kreatywnością zawodową, potrzebami ulepszania lub oszczędzania. Droga do innowacji indukowanych badaniami naukowymi jest najbardziej złożona, wymaga czasu i zastosowania zaawansowanych metod analizy, ale jej wyniki przenoszą powstałe rozwiązania na znacznie wyższy poziom jakości i użyteczności.

Tematyka konferencji obejmuje najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń. Nadal przewodnim tematem konferencji będą innowacje, jako komplementarne wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwarzania. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych prowadzone przez Partnerów konferencji.

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy
Lubuski Klaster Metalowy

Patronat honorowy:


JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy

Rada Naukowa Konferencji

 • Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult., Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Prof. dr inż. Janusz A. Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
 • Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków
 • Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin

 

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Maciej Majewski, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Łukasz Bohdal, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr inż. Robert Tomkowski, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
 • dr inż. Katarzyna Tandecka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • mgr inż. Roman Mizerny, Prezes Zarządu Spółki Holding ZREMB Gorzów S. A, Gorzów Wielkopolski
 • mgr inż. Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny MESTIL, Gorzów Wielkopolski

Komitet organizacyjny konferencji

dr Wojciech A. Sysło
dr inż. Grzegorz Andrzejewski
inż. Włodzimierz Fleischer
mgr inż. Konrad Stefanowicz
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

Przemysł 4.0 - program konferencji

 

Sesja posterowa

Przemysł 4.0 - program sesji posterowej

 

Informacje dla autorów

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu, posteru do 12 kwietnia 2019 r.
Nadsyłanie streszczenia referatu, posteru do 19 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony poniżej.
Kontakt z organizatorem: syslow@poczta.onet.pl

Instrukcja edycji pracy do druku do pobrania tutaj.

R

Formularz zgłoszenia


Dane organizatora:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Techniczny
Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce konferencji:

Wydział Techniczny,
Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Chopina 52,
budynek 6, sala 301

Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.